вівторок, 24 вересня 2019 р.

Із минулого в сьогодення


     Дакський шлях пролягав через Рахівщину.
     Про піший перехід людьми із нашого краю до Галичини вже йдеться в історичній літературі досить давно. Перший хто про це згадав був закарпатський історик Михайло Лучкай.  У своїй шеститомній праці «Історія  Карпатських русинів», яку написав в кінці другої половини  XVIII – в першій половині XIX сторіччях, він, пишучи про це, називає перевал головного Карпатського хребта у межах Ясіня «Галицькими воротами», шлях через який пролягав давно. Як не дивно. Але й англійський письменник Майкл Вінч у роботі «Одноденна держава: …», присвячені Карпатській Україні, згадує що через перевал у межах Ясіня у  XIVсторіччі проходили монголо-татари, йдучи на Мадярщину. Більш детально це висвітлено у роботі чеського історика Франтішека Лессика «Правек  Подкарпатской Руси», яки й на основі археологічних знахідок на території Рахівщини робить висновок, що цей перехід, від Солотвино до перевалу у межах Ясіня і далі, уже діяв на початку І тисячоліття до н.е., тобто понад  3 тисячі років тому у період мідно-бронзового віку. Про цей же перехід також йдеться у роботах « Історія міст і сіл УРСР Закарпатська область» та «Велика боротьба» словацького історика  о.  Степана Папа.