середу, 15 серпня 2012 р.

До Дня незалежності України.

«Слава Вкраїні! Любій отчизні,
Слава довіку однині!
Єдність і згода, право й свобода —
Доля найкраща народа».
                                           Г. Чупринка.

Шановні користувачі!
В серпні 2012 року в нашій бібліотеці оформлена книжкова виставка літератури до Дня незалежності України    " В моїм серці - Україна".
       На виставці представлені документальні матеріали, художні та публіцистичні твори та ін.


       Україна. Віхи історії [Текст]/Авт.-упоряд.:В. Томазов, О. Ясь.-К.:Мистецтво,2001.-432с.:іл.-Укр.,англ.
       У виданні, присвяченому десятиліттю Незалежності України відтворено основні віхи української  історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету.  Горєлов, М. Є.
                    Держава цивілізація в історії України[Текст] / Горєлов М.Є.,    Моця О. П., Рафальський О. О.: монографія. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009.-980с.
         Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього
європейського регіону.

   
Історія України : Джерельний літопис.[Текст]
    Упоряд.:В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.Є.Кругляков та ін.;
    За ред, В.І.Червінського та М.І. Обушного.
    К.:ДП"Дирекція ФВД"-2008.-800с.
               Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення.Подано найрізноманітніші типи джерел.
     Смолій, В.А., Гуржій, О.І
                    Як і коли почала формуватися українська нація.[Текст]-К.: Наук.думка,1991.-112с.
          Автори ведуть цікаву розмову про важливе явище в історії українського народу - формування буржуазної нації, хронологічні витоки цього процесу, його найголовніші етапи, взаємозв`язки розвитку економіки і українського етносу, визначення національної території українців, прояви свідомості мас у боротьбі за волю і національну
незалежність.

   Грушевський, М.
                            На порозі Нової України [Текст]: Гадки і мрії.-К.:Наук.думка,1991.-128с.
       Книжка становить собою збірник статей і промов українського вченого і державного діяча М.Грушевського, написаних і виголошених 1917 - 1918рр.

    Гальчинський, А. С.
                          Обраним шляхом[Текст].-К.:Либідь,1999.-64с.
               У книзі радника Президента України показано об`єктивнузакономірність краху тоталітарної економіки, складний шлях здійснюваних в Україні системних перетворень, післякризового розвитку.
 Яворівський, В.О.
               Що ж ми за народ такий?..[Текст]:Публіцистика.-К.:Укр. письменник,2001.-295с.:іл.
     Ця книга виникла із публіцистичної радіопрограми "Двадцять хвилин з Володимиром Яворським". Відвертий і сміливий діалог українського письменника, політика зі своїм народом у час важкої економічної та духовної кризи.
 
Лук`яненко,  Л.Г.
                           Не дам загинуть Україні![Текст].-К.:Вид.-культурол.центр "Софія", 1944.-512с.:іл.
       Нова книга політичного доробку, роздумів,листів відомого українського державного і політичного діяча зацікавить усіх, кому не байдужа доля нашої держави.
                    Більш детальніше з матеріалами виставки  можна ознайомитися в бібліотеці.
     Запрошуємо відвідати бібліотеку і переглянути виставку!
.

Немає коментарів:

Дописати коментар